Inari

PLAIN

1 stk. kr. 21,00
4 stk. kr. 80,00
SHITAKE, PURLØG OG SESAM

1 stk. kr. 22,00
4 stk. kr. 83,00